TOP RATING

Thành tích mới
Thiên Thanh được 25340 điểm trong game Nông trại vui vẻ
Ngô Bích Ngọc được 5370 điểm trong game Cặp đôi hoàn hảo
Thiên Thanh được 1600 điểm trong game Tiệm tóc vui vẻ 2
Thiên Thanh được 89 điểm trong game  Bé tập nấu ăn
Linh Nguyễn được 744 điểm trong game Chăn mèo
Linh Nguyễn được 71 điểm trong game Con quay hồi chuyển