TOP RATING

Thành tích mới
aaa aaaa được 315 điểm trong game Bang Bang
aaa aaaa được 830 điểm trong game Contra
tam dao được 28 điểm trong game Hành trình của bé Bi
Pé Nhỏ được 187 điểm trong game Hành trình của bé Bi
Lu Nguyen được 1200 điểm trong game  Thợ đào mỏ vàng
Tran Dinh Khang được 1061960 điểm trong game Đại chiến Robot