TOP RATING

Thành tích mới
Ta Thanh Ngu được 1078 điểm trong game Lines
Hà Thị Việt được 217 điểm trong game  Cún con làm pizza
Hà Thị Việt được 1 điểm trong game Chim ngu nguy hiểm
Lãnh Thanh được 2784 điểm trong game  Xếp hình gấu
trang tran được 2300 điểm trong game Quản lý nông trại 2
Nguyễn Bảo Thắng được 2600 điểm trong game Nông trại vui vẻ